Koordinatörlükler

İdari ve Mâli İşler Koordinatörlüğü
Dernek için gerekli bütçe planlamalarını ve harcamaları karşılamak için kaynak oluşturur. Koordinatörlüklerin hazırlayacağı projelerin sponsorluk görüşmelerini yönetir.

Koordinatör: Ahmet Kılıçer
Teşkilat Koordinatörlüğü
Derneğin Türkiye teşkilatlanmasından sorumludur. İl temsilciliklerinin yapacağı üye çalışmalarını takip eder. Ülke genelinde, sağlık çalışanlarının tamamına ulaşabilmek için stratejiler belirler. İl temsilcileriyle iletişim halinde olur ve onları yönlendirir.

Koordinatör: Enes Altınhan
Medya ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Derneği tanıtıcı çalışmalar hazırlar ve gerçekleştirir. Derneğin tüm faaliyet ve etkinliklerinin yalnızca sosyal medyada değil, tüm yazılı, sosyal ve görsel basın mecralarında duyurulmasını sağlar ve görünürlüğünü arttırır.

Koordinatör: Fatma Nur Erdoğan
Mesleki Topluluklar Koordinatörlüğü
Derneğin bünyesinde yer alan meslek topluluklarının tüm çalışmalarının organize edilmesinden sorumludur.

Koordinatör: Hasan Karataş
Eğitim Koordinatörlüğü
Derneğin üyelerine yönelik eğitsel ve mesleki konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve ulusal kongrelerin alt yapısını hazırlamak ve gerçekleştirmekten sorumludur.

Koordinatör: Ayşe Kazukçu
Sosyal İşler Koordinatörlüğü
Derneğin tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini belirlemek ve hayata geçirmekten sorumludur. Bununla birlikte derneğin yapacağı kültür, sanat ve spor etkinliklerini planlar.

Koordinatör: Halenur Akkuş
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Derneğin uluslararası çalışmalarını ve görüşmelerini yürütür. Yurtdışı proje bazlı görüşmelerden sorumludur. Yapılacak çalışmaların, hazırlanan bilimsel araştırma ve makalelerin raporlarını uluslararası ilgililere iletir. Derneğin yurtdışı temsilciliklerinin kurulumu ve koordinasyonundan sorumludur.

Koordinatör: Kadir Sinan Arslan
Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü
Projelerin kaliteli, başarıların ölçülebilir, süreçlerin denetlenebilir olması adına; dernek bünyesinde faaliyet gösteren bireylerin ve koordinatörlüklerin performans ve verimliliğini arttırmak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, ülke genelinde çalışmaları kaliteli, kolay ve hızlı hale dönüştürmek amacı ile stratejilerin geliştirilmesini ve projelendirilmesini destekleyecek çalışmaları düzenler.

Koordinatör: Kübra Bingül
Üniversiteler Koordinatörlüğü
Derneğin üniversite teşkilatlanmasından sorumludur. Üniversite temsilciliklerinin yapacağı üye çalışmalarını takip eder, kurulumunda ve koordinasyonunda aktif rol oynar. Üniversitelerdeki sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin tamamına ulaşabilmek için stratejiler belirler.

Koordinatör: Emine Kaya
Genel Sekreterlik
Yönetim ve Yedek Yönetim Kurulu’nun genel anlamda plan program ve görüşmelerini organize etmek, haftalık-aylık toplantı saat ve yerini belirlemek. Yönetim Kurulu’na haftalık olarak rapor gönderir. Yönetim ve Yedek Yönetim Kurulu’nun devam durumlarının kontrolünden sorumludur.

Koordinatör: Betül Yıldız